Уважаеми колеги,

 

Във връзка с обявеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание на Република България извънредно положение в страната, както и съобразявайки се със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията), Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев", след обсъждане с лекторите, преустановява изцяло провеждането на семинарите в сградата на ЦОА „Кръстю Цончев", находяща се в гр. София, ул. „Цар Калоян" 8, ет. 4, както и на съвместните семинари с адвокатските колегии в страната до края на месец март.