Уважаеми колеги, Запознаваме Ви с писмо изх. № 819/13.08.2020 г. на Висш адвокатски съвет. С решение № 2777/07.08.2020 г. прието на заседание на Висш адвокатски съвет от Протокол № 69 от заседание проведено на 07.08.2020 г. са приети Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма ведно със съответните приложения, които могат да бъдат прочетени на сайта на Висш адвокатски съвет www.vas.bg.


Таблица предложения - 14.08.2020 г.
pdf, 935 KB
Таблица оценка на риска - 14.08.2020 г.
pdf, 298 KB
СЕКТОРНА ОЦЕНКА - 14.08.2020 г.
pdf, 425 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - 14.08.2020 г.
pdf, 101 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - 14.08.2020 г.
pdf, 78 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - 14.08.2020 г.
pdf, 140 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - 14.08.2020 г.
pdf, 115 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - 14.08.2020 г.
pdf, 201 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - 14.08.2020 г.
pdf, 120 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - 14.08.2020 г.
pdf, 152 KB
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ - 14.08.2020 г.
pdf, 439 KB
ПИСМО ВАС - 14.08.2020 г.
pdf, 701 KB
ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ - 14.08.2020 г.
pdf, 616 KB
ЕДИННИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА - 14.08.2020 г.
pdf, 297 KB
ДИРЕКТИВИ - 14.08.2020 г.
pdf, 675 KB
ДЕЛО С 305 05 - 14.08.2020 г.
pdf, 146 KB