Банкова сметка на адвокатска колегия Търговище

Банка ДСК - Финансов център Търговище
IBAN: BG14STSA93000023290702
BIC STSABGSF
Булстат 125032409