Име Длъжност Електронна поща Телефон Мобилен
Тотка Стоянова Добрева Председател dobreva_totka@abv.bg 060162261 0888627580
Младен Кирилов Балуков Член mladenbalukov@gmail.com --- 0885100669
Румен Димитров Русев Член rumen_rusev1968@abv.bg 060843780 0888332325